XİDMƏTLƏRİMİZ

 • Vergi hüququ üzrə məsləhətlərin verilməsi
 • Vergi bəyannamələrinin hazırlanması və təqdim edilməsi
 • Vergi optimizasiyası
 • Vergi məsələləri üzrə iddiaların qaldırılması və ya mübahisələrin həlli
 • Sahibkarlıq fəaliyyətindən asılı olaraq vergilərin planlaşdırılması
 • Mühasibatlıq və hesabatların hazırlanması
 • Kreditor borcları və investisiya yatırılması
 • İxraca nəzarət və sanksiyalar üzrə məsləhətin verilməsi
 • Beynəlxalq biznes əməliyyatları
 • Lisenziyalaşdırma və akkreditasiya məsələləri
 • Yoxlama və nəzarət etmə
 • Biznes planların hazırlanması
 • Prezentasiyaların və digər məlumat xarakterli sənədlərin hazırlanması
 • Bazar araşdırması, maliyyə analizi və maliyyə modelləşdirilməsi

 • Ümumi bankçılıq
 • Maliyyə xidmətləri
 • Borcların restrukturizasiyası
 • Maliyyə nəzarəti
 • Foreks ticarəti və beynəlxalq əməliyyatlar
 • Alternativ maliyyə və bazar kreditləşdirməsi
 • Dəyərli kağızlar
 • Müflis olma və iflas etmə
 • Mülkiyyətin idarəedilməsi
 • Təminatların icrası
 • Korporativ borcvermə
 • Borcun alqı-satqısı / Problemli kreditlər
 • Xarici maliyyə təşkilatları üçün daxili qaydaların və siyasətlərin hazırlanması
 • Şəriət maliyyə sistemi

 • Daxili kadr sənədlərinin və əmək müqavilələrinin hazırlanması
 • Daxili əmrlərin hazırlanması
 • Əmək müqaviləsinə xitam vermə ilə bağlı məsələlərin həlli
 • Əmək və miqrasiya məsələləri üzrə mübahisələrin həlli
 • Daimi/müvəqqəti yaşama icazəsinin və ya iş icazəsinin əldə edilməsi

 • Daşınmaz əmlakın əldə edilməsi, alqı-satqısı və icarəsi
 • Torpaqdan istifadə və adablaşdırma
 • Tikinti və tikilinin təkmilləşdirilməsi
 • Turism sahəsi üzrə əməliyyatlar
 • Daşınmaz əmlak və tikinti üzrə mübahisələrin həlli
 • Daşınmaz əmlak, maliyyə, korporativ və kredit əməliyyatları
 • Kommersiya obyektinin əldə edilməsi və icarəsi

 • Enerji hüququ
 • Ətraf mühitin yoxlanılması
 • Ətraf mühitin qorunması qaydaları uyğunluğu
 • Bərpaolunan enerji layihələri
 • Müqavilə və sazişlər
 • Qaydalara uyğunluğun yoxlanılması və risklərin idarə edilməsi
 • Torpaqdan istifadə və ətraf mühitin qorunması ilə bağlı mübahisələrin həlli
 • Ətraf mühitin analoji qoruma qaydaları ilə uyğunluq

 • Alqı-satqı, xidmət və logistika ilə bağlı müqavilələri
 • Anlaşma memorandumları
 • Məxfilik müqavilələri
 • Məsləhət xidmətləri ilə bağlı müqavilə
 • Daşınmaz əmlakın ötürülməsi və icarəsi
 • Lisenziya müqavilələri
 • Payların bölüşdürülməsi müqavilələri
 • Kredit müqavilələri, qarantiya və təminatlar
 • Bütün növ müqavilələrin razılaşdırılması və hazırlanması

 • Mürəkkəb kommersiya məsələləri ilə bağlı mübahisələrin həlli və artbitraj
 • Mülki mübahisələrin həlli
 • Müqavilə üzrə mübahisələrin həlli
 • Əmək mübahisələri
 • Əqli mülkiyyət ilə bağlı mübahisələr və kommersiya sirri
 • Kommersiya və daşınmaz əmlak mübahisələri
 • İstehlakçıların hüquqları ilə bağlı mübahisələr
 • Korporativ və əməkdaşlıq narazılıqları
 • Ədalətsiz ticarət adətləri və rəqabət
 • Franşiza və lisenziya mübahisələri
 • Mübahisələrin alternativ üsul ilə həlli
 • Qalıq və digər borcların bərpası

 • Tərəflərin razılığı və ya razılığı olmadan boşanma
 • Aliment
 • Əmlakın bölgüsü
 • Uşağın saxlanılması
 • Valideynlik hüquq və öhdəlikləri
 • Nikah müqavilələrinin və digər sənədlərin hazırlanması

 • Oğurluq
 • Cinsi zorakılıq
 • Məişət zorakılığı
 • Psixatrop vasitələrdən istifadə
 • Çirkli pulların yuyulması
 • Döymə
 • Qaçaqmalçılıq
 • Sərhədin qanunsuz pozulması
 • Ölkəyə qanunsuz daxilolma və deportasiya
 • Azyaşlılara qarşı cinayət
 • Spirtli içki və ya psixatrop maddənin təsiri altında avtomobil idarəetmə
 • Yol hərəkəti qaydalarının pozulması

 • Məlumatların qorunmasında uyğunluq
 • Şəxsi məlumatların qorunması
 • Kiber-təhlükəsizlik
 • Elektron biznes
 • Texnologiya əməliyyatları və lisenziyalaşdırma
 • Müştərilərin hüquqlarının müvafiq icra hakimiyyəti orqanları qarşısında qorunması
 • Texnologiya və kompyuterlə əlaqəli əqli müliyyət hüquqlarının əldə edilməsi, qorunması kommersiyalaşdırılması və lisenziyalaşdırılması üçün müqavilələrin razılaşdırılması və hazırlanması.
 • Əqli mülkiyyət hüquqlarının ötürülməsi və lisenziyalaşdırılması ilə bağlı mürəkkəb müqavilələrin hazırlanması
 • Onlayn və elektronik kommersiya müqavilələrinin və digər sənədlərin hazırlanması

 • Əqli mülkiyyətin qeydiyyatı
 • Müəllif hüquqları və əmtəə nişanları
 • Dizayn patentləri
 • Texnologiya lisenziyası və müqavilələr
 • Kommersiya sirri və məxfilik müqavilələri
 • Əmtəə nişanı və domen adı qeydiyyatı
 • Veb-səhifə müqavilələri, klaud proqramı və sosial mediya
 • Mediya, reklam və marketing hüququ
 • Kəşflərin və nou hau
 • İdman hüququ ilə bağlı müqavilələr
 • İdman klublarının hüquqlarının qorunması

 • Ümumi siğorta
 • İşəgötürənin məsuliyyət siğortası
 • Həyat siğortası
 • Ümumi məsuliyyət siğortası
 • Şəxsi nəqliyyat vasitəsinin siğortası
 • Sığorta məsələləri ilə bağlı mübahisələrin həlli

 • Tibbi fəaliyyət icazəsi və lisenziyası
 • Tibbi faliyyət ilə bağlı əməliyyatlar və müqavilələr
 • Qaydalara uyğunluğun yoxlanılması
 • Səhiyyə ilə bağlı mübahisəli məsələlərin həlli

 • Hüquqi şəxsin təsis edilməsi və digər korporativ xidmətlər
 • Təsis sənədlərinin və digər korporativ sənədlərin layihələrinin hazırlanmas (nizamnamə, təsis müqaviləso, gəlirin bölüşdürülməsi müqaviləsi, şirkətdaxili siyasətlər, biznes planlar, proqramlar və sair.)
 • Təsis və birgə fəaliyyət müqavilələrinin layihələrinin hazırlanması və tərəflərlə razılaşdırılması
 • Korporativ idarəetmə ilə bağlı təsisçilərə məsləhətlər vermə
 • Maliyyələşdirmə, səhmlərin əldə edilməsi və ya alternativ maliyyələşdirmə mənbələri
 • Lesenziyalaşdırma və digər texnologiya ilə bağlı müqavilələrin layihələrinin hazırlanması və razılaşdırılması
 • Əqli mülkiyyət hüquqlarının qorunması və portfolyo inkişafı
 • Qaydalara uyğunluğun yoxlanılması
 • Vergi sahəsində məsləhətlərin verilməsi
 • Əmək sahəsində məsləhətlərin verilməsi
 • Əqli mülkiyyət və ya patent ilə bağlı məsləhətlərin verilməsi
 • Müqavilə, memorandum, məktub, biznes və qrant təklifləri, maliyyələşdirmə müqavilələri və digər zəruri hüquqi və biznes sənəd formaları təmin etmək

 • Karqo ilə bağlı iddialar
 • Mübahisələrin həlli
 • Bütün növ daşıma müqavilələri
 • Neft çirklənməsi və ya bütün növ beynəlxalq ticarət problemləri
 • Gəmilərin və hava gəmilərinin alqı-satqısı
 • Hava gəmisi mühərriklərinin alğı-satqısı və icarəsi
 • Dəniz və aviasiya siğortaları
 • Təsisçilərin, mülkiyyətçilərin, yük daşıyıcılarının təmsil edilməsi