STARTAP

 • Startap-ın adının yoxlanılması və qeydiyyat üçün saxlanması
 • Təsis sənədlərinin (nizamnamə, təsis müqaviləsi, mənfəətin bölüşdürülməsi müqaviləsinin və sair.) hazırlanması
 • Təsis sənədlərinin müvafiq icra hakimiyyəti orqanına dövlət qeydiyyatı üçün təqdim edilməsi
 • Digər yurisdiksiyalarda sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşqul olmaq məqsədilə müvafiq xidmətlərin göstərilməsi
 • Niyyət məktubunun, missiyanın və layihə ilə bağlı fəaliyyət planlarının hazırlanmasında köməklik göstərilməsi, eləcə də, korporativ siyasətlərin hazırlanması
 • Müqavilə, saziş, memorandum, məktub, biznes və qrant təklifləri, investisiya müqavilələri və digər zəruri hüquqi və biznes xarakterli sənədlərin hazırlanması və onlara düzəlişin edilməsi
 • Şifahi və yazılı məsləhətlərin verilməsi
 • Hüquqi və biznes xarakterli görüşlərdə iştirak edilməsi
 • Müştərinin mənafelərinin qorunması məqsədilə potensial investorlarla investisiya şərtlərinin müzakirə edilməsi
 • Təsisçilərə direktorlar şurasının seçilməsi və idarə heyətinin strukturunun müəyyənləşdirilməsi istiqamətində məsləhətlərin verilməsi
 • Direktorlar Şurasının görüşləri ilə bağlı xatırlatma edilməsi, Direktorlar Şurasının görüşlərinin protokollarının hazırlanması
 • Qanunvericiliyə müvafiq dəyişikliklər və lazımi görülməli prosedurlar ilə bağlı müştəriyə məlumatın verilməsi
 • Mübahisəli məsələlərin həlli (qrant öhdəlikləri, biznes tranzaksiyaları və sair.)
 • Kadr məslələri və əmək qanunvericiliyi ilə bağlı məsləhətlərin verilməsi
 • Müəllif hüquqları və patent məsələləri ilə bağlı məsləhətlərin verilməsi və həmin məsələlər ilə bağlı mübahisələrin həlli